سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بندر امام خمینی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۳۹۹۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه دو با برآورد ۷۱,۳۱۵,۶۴۲,۹۸۲
شرایط : فیش واریزی به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال جهت خرید اسناد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۰۸۳۰۵۷۳۸۲ بانک تجارت شعبه مرکزی به نام شهرداری بندر امام خمینی ره / سپرده شركت در مناقصه ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری بندر امام خمینی ره
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ الی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ساعت ۸ الی ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
آدرس خرید اسناد : بندر امام خمینی ره بلوار آیت الله طالقانی ساختمان مرکزی شهردرای امور حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۲۲۲۰۲۰-۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه دو شهرداری بندر امام خمینیمناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه دو شهرداری بندر امام خمینی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن