سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیایی آبیک وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

شماره آگهی ۱۴/۲۳/۵۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۳۹۷۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه امور مربوط به حفاظت فیزیکی خود
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی (توکن)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال از طریق درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / سپرده شركت در مناقصه ۴۴۹.۹۹۹.۹۸۲ ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به شماره حساب شبای ir ۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱ بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ساعت ۱۵:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ ساعت ۱۵:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- کیلومتر ۵۰ اتوبان کرج قزوین بعد از کارخانه سیمان جاده چمبورک مجتمع شیمیایی آبیک
آدرس ارسال مدارک : بارگزاری در سامانه بصورت pdf
۰۲۶۴۵۳۶۷۲۸۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://IETS.MPORG.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه امور مربوط به حفاظت فیزیکی خود  خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیایی آبیک وابسته به وزارت جهاد کشاورزیمناقصه امور مربوط به حفاظت فیزیکی خود  خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیایی آبیک وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن