مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه دو شهری شهرداری بندر امام خمینی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بندر امام خمینی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۳۹۹۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه دو شهری با برآورد ۸۶,۹۱۸,۶۸۰,۰۰۰
شرایط : فیش واریزی به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال جهت خرید اسناد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۰۸۳۰۵۷۳۸۲ بانک تجارت شعبه مرکزی به نام شهرداری بندر امام خمینی ره / سپرده شركت در مناقصه ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت واریز وجه نقد به حساب ۰۱۰۵۴۲۴۸۸۱۰۰۰ حساب سپرده شهرداری و یا ضمانتنامه بانکی معتبر و یا چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری بندر امام خمینی ره
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ الی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
آدرس خرید اسناد : بندر امام خمینی ره بلوار آیت الله طالقانی ساختمان مرکزی شهردرای امور حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۲۲۲۰۲۰-۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه دو شهری شهرداری بندر امام خمینیمناقصه واگذاری خدمات شهری ناحیه دو شهری شهرداری بندر امام خمینی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن