سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۳۹۳۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۰۰۹۷۰۰۴۰۰۰۰۱۲ : آبرسانی روستای روشناوند در شهرستان گناباد با برآورد ۷.۰۷۴ میلیون ریال و تضمین ۳۵۴ میلیون ریال --- ۲۰۰۹۷۰۰۴۰۰۰۰۱۳ : آبرسانی مجتمع گوجگی فاز ۳ در شهرستان مشهد با برآورد ۱۳.۶۰۱ میلیون ریال و تضمین ۶۸۱ میلیون ریال --- ۲۰۰۹۷۰۰۴۰۰۰۰۱۴ : راهبری، خرید، تعمیر سامانه کلرزن گازی و سنجش لحظه ای کلر در شهرستانها با برآورد ۵.۹۰۰ میلیون ریال و تضمین ۲۹۵ میلیون ریال --- ۲۰۰۹۷۰۰۴۰۰۰۰۱۵ : نمونه برداری از آب آشامیدنی در شهرستانها با برآورد ۶.۱۱۸ میلیون ریال و تضمین ۳۰۶ میلیون ریال --- ۲۰۰۹۷۰۰۴۰۰۰۰۱۶ : آبرسانی دارین (تجدید) در شهرستان سبزوار با برآورد ۵.۵۶۶ میلیون ریال و تضمین ۲۷۹ میلیون ریال --- ۲۰۰۹۷۰۰۴۰۰۰۰۱۷ : خرید لوله جدار فولادی ۱۴ اینچ (تجدید) در شهرستانها با برآورد ۱۳.۱۴۰ میلیون ریال و تضمین ۶۵۷ میلیون ریال
شرایط : رشته آب با رتبه حداقل ۵ و گواهینامه صلاحیت ایمنی دارای اعتبار
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۹/۳۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خراسان رضوی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 20097004000012 : آبرسانی روستای روشناوند در شهرستان گناباد با آب و فاضلاب روستایی خراسان رضویمناقصه 20097004000012 : آبرسانی روستای روشناوند در شهرستان گناباد با آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن