مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و نظافت مجتمع بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۴۲۲۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و نظافت مجتمع بیمارستانی ۱۷ شهریور و مدرس ساوه
شرایط : معرفی نامه معتبر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۷۸۶۵۲۶۹۰۰۸ نزد بانک ملی به نام دانشگاه علوم پزشکی ساوه / سپرده شركت در مناقصه مبلغ ۱.۱۹۰.۰۶۸.۲۲۶ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب ۴۹۶۰۵۸۱۹۴۰ کد شعبه ۸۷۱۳۰ بانک ملت مرکزی شعبه مرکزی به نام دانشگاه علوم پزشکی ساوه
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ راس ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : ساوه- ابتدای خیابان جمهوری- ستاد دانشگاه علوم پزشکی ساوه- واحد اداره امور پشتیبانی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه حراست مرکزی دانشکده به نشانی ساوه- ابتدای خیابان جمهوری- ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه- کد پستی ۳۹۱۹۶۷۶۶۵۱
۰۸۶۴۸۵۰۱۰۰۰ تلفن ۰۸۶۴۲۲۲۳۴۸۰ فکس
- ایمیل http://www.savehums.ac.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای- نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و نظافت مجتمع بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوهمناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و نظافت مجتمع بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن