سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

شماره آگهی ۰۴۰/۹۶-۲۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۴۴۴۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه PURCHASE BY INSTALLMENT WELL TESTING SPECIAL TOOLS ۹۵/۸ Bridge plug با برآورد ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۱۰.۰۰۰ ريال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۴۶۵۲۲۰۵۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه اهواز کد ۶۵۰۱ بنام شرکت ملی حفاری ایران / سپرده شركت در مناقصه ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال و ۱۷.۴۵۲ یورو به صورت ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی یا اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت ملی حفاری ایران
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز - ناحیه صنعتی کارون ،کارگاه شماره ۸ شرکت ملی حفاری ایران - انتهای کارگاه ساختمان تدارکات اقلام سرمایه ای ط همکف اداره تدارکات کالای اقلام سرمایه ای
آدرس ارسال مدارک : اهواز - فلکه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی ط اول پارت b اتاق ۱۰۷ دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۶۱۳۴۱۴۲۳۸۷-۳۴۱۴۸۲۰۵-۲۰۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - دو مرحله ای
منابع : روزان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه PURCHASE BY INSTALLMENT WELL TESTING SPECIAL TOOLS 95/8 Bridge شرکت ملی حفاری ایرانمناقصه PURCHASE BY INSTALLMENT WELL TESTING SPECIAL TOOLS 95/8 Bridge شرکت ملی حفاری ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن