سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری تاکستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۴۵۵۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای ساماندهی و کنترل و نظارت موارد قانونی مواد ۵۵ و ۱۰۰ شهرداری ها با برآورد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : داریا صلاحیت های قانونی و قضایی و حفاظتی و کنترل فیزیکی تحت نظارت نیروی انتظامی مربوط به اجرای پروژه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب شماره ۰۱۰۶۰۵۹۴۵۸۰۰۹ به نام شهرداری تاکستان بانک ملی شعبه مرکزی تاکستان بنام شهرداری تاکستان
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۱/۳۰
آدرس خرید اسناد : واحد قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۸۳۳۵۲۳۰۷۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت دوم - تجدید
منابع : نشریات استان قزوین
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای ساماندهی و کنترل و نظارت موارد قانونی مواد شهرداری تاکستانمناقصه اجرای ساماندهی و کنترل و نظارت موارد قانونی مواد شهرداری تاکستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن