سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۴۵۵۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای اسکلت فلزی و سقف سالن ورزشی در مجتمع پردیس واقع در شهر قزوین با برآورد ۸,۳۴۶,۳۳۹,۶۵۱
شرایط : شرکت های معتبر دارای گواهینامه حداقل رتبه ۵ ابنیه و دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی کار از سازمان کار و تعاون و رفاه امور اجتماعی - خرید اسناد به صورت فیزیکی الزامیست - ارائه اصل فیش واریزی به همراه ارائه اصل معرفینامه الزامیست
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای هریک ازمناقصه ها واریز به حساب درآمد دانشگاه به شماره ۳۷۱۶۸۵۵۱ بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین / سپرده شركت در مناقصه ۳۱.۵۳۹.۰۱۸ ریال به صورت ارائه رسید بانکی واریز وجه به حساب ۳۷۱۶۷۳۳۹ بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین یا ارائه ضمانتنامه از بانک های دولتی یا موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴.۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ صبح ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه واحد امور قراردادها واقع در قزوین خیابان نواب شمالی مجتمع ادارات - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۸۳۳۳۷۵۱۶۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای نوبت اول
منابع : نشریات استان قزوین
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای اسکلت فلزی و سقف سالن ورزشی در مجتمع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوینمناقصه اجرای اسکلت فلزی و سقف سالن ورزشی در مجتمع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن