سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

شماره آگهی ۰۷/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۴۲۱۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه خرید خوراک دام خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده به مبلغ ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ ساعت ۹ صبح الی ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : البرز -کرج - حصارک- سه راه پست خانه - موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی - اتاق جلسات امور قراردادها و دبیرخانه ی کمیسیون معاملات
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه کمیسیون معاملات
۰۲۶۳۵۵۵۲۱۹۴-۴۶ داخلی ۲۴۴۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.rvsri.ac.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید خوراک دام خود  موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازیمناقصه خرید خوراک دام خود  موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن