سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۴۱۹۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه انجام عملیات نازک کاری، سازه سقف پنجم، تاسیسات مکانیکی و برقی طرح توسعه ساختمان سازمان و عملیات تعمیر و بهسازی و سقف کاذب و تاسیسات ساختمان موجود (قدیم) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
آدرس خرید اسناد : از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)- اصفهان، خیابان مشتاق دوم، بعد از پل شهرستان، ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
آدرس ارسال مدارک : از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۳۱۳۲۶۰۷۰۳۱-۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : WWW.SETADIRAN.IR
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پروژه انجام عملیات نازک کاری، سازه سقف پنجم، تاسیسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهانمناقصه پروژه انجام عملیات نازک کاری، سازه سقف پنجم، تاسیسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن