سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بهشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۴۵۶۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه در نظر دارد آسفالت خیابان شهید مدنی را به مدت ۳ ماه واگذار نماید با برآورد ۳,۲۱۹,۸۲۴,۹۰۶
شرایط : پیمانکاراندارای صلاحیت در رتبه ابنیه - راه و باند - ارائه آخرین تغییرات - اگهی روزنامه و شناسه ملی - کد اقتصادی - صلاحیت پیمانکاری - برگه صلاحیت ایمنی کار تماما به مهر و امضاء مدیران شرکت رسیده باشد - ارائه معرفینامه معتبر - مهر شرکت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۶۰.۹۹۱.۲۴۵ ریال ضمانتنامه بانکی دارای اعتبار سه ماهه از تاریخ اگهی یا واریز نقدی به حساب جاری ۰۱۰۸۰۱۳۲۷۲۰۰۷ سپرده شهرداری بهشهر نزد بانک ملی شعبه مرکزی بهشهر
تاریخ دریافت اسناد : در ساعات اداری از ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان قت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ساعت ۱۴.۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : مازندران بهشهر - پارک ملت - شهرداری بهشهر دبیرخانه شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه در نظر دارد آسفالت خیابان شهید مدنی را به شهرداری بهشهرمناقصه در نظر دارد آسفالت خیابان شهید مدنی را به شهرداری بهشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن