سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان فارس

شماره آگهی ۱۱-۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۴۶۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات نصب انشعاب عادی و دیماندی به صورت ادغامی در بخش های بالاده و مرکزی در مدیریت برق شهرستان کازرون
شرایط : فیش واریزی مبلغ خرید اسناد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۷۴۸۲۷-۰۷۸۶۰ بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز / سپرده شركت در مناقصه ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی، چک بانکی و یا چک تضمین شده و یا مطالبات بوکه شده توسط امور مالی شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۸ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱/۱۵
آدرس خرید اسناد : شیراز، خیابان معدل حد فاصل فلسطین و ملاصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، امور تدارکات
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۲۳۱۷۸۶۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.farsedc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات نصب انشعاب توزیع نیروی برق استان فارسمناقصه دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت عملیات نصب انشعاب توزیع نیروی برق استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن