سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۴۷۴۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید شش دستگاه هوارسان از نوع هیت ریکاوری بیمارستان ۳۲ تختخوابی ریگان دانشگاه علوم پزشکی بم
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : مجدد
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید شش دستگاه هوارسان  از نوع هیت ریکاوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بممناقصه خرید شش دستگاه هوارسان  از نوع هیت ریکاوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن