مناقصه ارزیابی کیفی خدمات نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی توزیع نیروی برق استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان بوشهر

شماره آگهی ۵/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۸۶۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خدمات نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح ، نصب و برکناری تاسیسات پروژه استانی برق رسانی سایت پرورش میگو مند (روستای دشتی) با برآورد ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ريال به شماره حساب ۲۱۹۵۱۲۱۰۵۳۰۰۸ بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۸
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات ارزیابی ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ پاکات مناقصه ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
آدرس خرید اسناد : مراجعه به سایت -- از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
۰۷۷۳۳۳۳۴۶۷۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی خدمات نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی توزیع نیروی برق استان بوشهرمناقصه ارزیابی کیفی خدمات نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی توزیع نیروی برق استان بوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن