مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی ساختمان ستاد - ساختمان ناحیه 1 شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

شماره آگهی ۱/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۸۲۵۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی ساختمان ستاد - ساختمان ناحیه ۱ و ۲ - امور آبفا اراک - انبار مرکزی و تصفیه خانه شهر اراک با برآورد ۷,۷۹۰,۳۲۰,۹۵۲
شرایط : فقط شرکت های دارای رتبه و تعیین صلاحیت شده مرکز حراست وزارت نیرو - دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۸۹.۵۱۶.۰۴۷ ریال - ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب ۳۲۶۵۳۸۱۹/۱۷ حساب جام بانک ملت - چک تضمینی در وجه شرکت
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ الی ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : اداره امور قراردادها - شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی واقع در اراک کوی رضوی میدان شهید نجفی (مادر)
۰۸۶۳۲۷۸۳۱۰۰ داخلی ۲۱۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.abfamarkazi.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : اعتدال - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی ساختمان ستاد - ساختمان ناحیه 1 شرکت آب و فاضلاب استان مرکزیمناقصه خدمات حفاظت فیزیکی ساختمان ستاد - ساختمان ناحیه 1 شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن