مناقصه ارزیابی کیفی - تامین P/F Linde Reach Stackers مورد پتروشیمی جم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی جم

شماره آگهی ۹۷-JPC-۰۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۸۴۱۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی - تامین P/F Linde Reach Stackers مورد نیاز
شرایط : تامین کنندگان واجد شرایط- معرفی نامه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : پس از انتشار آگهی در دو نوبت لغایت ساعت ۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی جم واقع در تهران خیابان توانیر خیابان نظامی گنجوی روبروی شهرداری منطقه ۶ پلاک ۲۷ طبقه سوم بخش مناقصات واحد تدارکات
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه حراست واقع در دفتر مرکزی طبقه دوم
۰۲۱۸۸۶۵۶۴۸۲-۷ تلفن ۰۲۱۸۸۷۷۱۴۲۶ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای- نوبت اول
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی - تامین P/F Linde Reach Stackers مورد پتروشیمی جممناقصه ارزیابی کیفی - تامین P/F Linde Reach Stackers مورد پتروشیمی جم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن