مناقصه واگذاری قطعات موتور هوا دستگاه کومی مدل 80 و شرکت ملی حفاری ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۸۴۵۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری قطعات موتور هوا دستگاه کومی مدل ۸۰ و قطعات دراوکس : ۹۶۳۳۷۹۰ : p/f oilwell drawworks e۲۰۰۰ با برآورد ۳.۴۹۴.۳۶۵.۵۴۰ ریال و تضمین ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۶۳۳۷۹۴ : p/f oil well drawworks e۲۰۰۰ با برآورد ۹.۲۰۴.۹۶۲.۹۱۰ ریال و تضمین ۴۶۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹۶۳۳۶۰۴ : air motor for koomey type-۸۰ با برآورد ۲.۶۱۵.۰۰۴.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۱۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰۲۰۴۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند یا فیش واریزی به حساب سپرده ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ الی ۱۳۹۷/۲۰/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ساعت ۹/۱۵ و ۹/۳۰ و ۹/۴۵
آدرس خرید اسناد : اهواز، بلوار پاسداران، بالاتر از میدان فرودگاه، شرکت ملی حفاری ایران، بعد از ساختمان پایگاه عملیاتی، اداره تدارکات داخلی نت - تهران، خیابان جمهوری، کوچه یغما، مرکزی هشتم شرکت ملی نفت ایران، اتاق ۴۳۱
آدرس ارسال مدارک : اهواز ـ فلکه فرودگاه ـ شرکت ملی حفاری ایران ـ ساختمان پایگاه عملیاتی ط اول پارت b اتاق ۱۰۷ دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۶۱۳۴۱۴۸۵۴۶-۰۲۱۶۶۷۰۰۲۴۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nidc.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : اقتصاد ملی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری قطعات موتور هوا دستگاه کومی مدل 80 و شرکت ملی حفاری ایرانمناقصه واگذاری قطعات موتور هوا دستگاه کومی مدل 80 و شرکت ملی حفاری ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن