سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۹۲۵۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : اجرای احداث چمن مصنوعی در شهرستان ها با برآورد ۶۸,۴۰۴,۲۱۱,۷۶۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۸ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول - ارایه اصل ضمانتنامه ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ تا پایان وقت اداری
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای احداث چمن مصنوعی در شهرستان های استان تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )