مناقصه انجام خدمات، تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۹۸۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات، تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی در بنیاد مسکن مرکز استان و بنیاد مسکن شهرستانهای سطح استان با برآورد ۸,۴۱۳,۵۳۳,۷۸۱
شرایط : فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال - معرفینامه کتبی و همراه داشت مهر شرکت - گواهینامه صلاحیت در زمینه خدمات عمومی (کارهای اداری، نامه رسانی، آبدارخانه، تنظیف و کارمند دفتری) از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی - گواهینامه تایید ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبای ۰۱۰۵۸۴۱۸۹۷۰۰۱ بانک ملی شعبه خواجو با کد ۸۰۰۹ / سپرده شركت در مناقصه ۴۲۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ الی ۱۳۹۷/۰۲/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
آدرس خرید اسناد : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان دفتر کارشناسان امور قراردادها و کنترل پروزه
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۴۳۲۵۱۷۳۱۶-۷ داخلی ۲۳۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات، تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانمناقصه انجام خدمات، تنظیف و تامین نیروی کارشناس فنی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن