سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری همدان - منطقه 2

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۹۵۶۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی: جدولگذاری بتنی بلوار رنجبران - برآورد ۲.۳۷۵.۳۴۰.۸۵۹ ریال - ۴ ماه - تضمین ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال - حداقل پایه ۵ حقوقی ابنیه و پایه ۱ و ۲ حقیقی ابنیه ----- جدولگذاری بتنی بلوار ولایت و بلوار مطهری - برآورد ۵.۹۱۳.۳۵۲.۲۶۵ ریال - مدت ۸ ماه - تضمین ۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال - حداقل پایه ۵ حقوقی ابنیه ----- جدولگذاری بتنی نایب احمد از میدان رسالت تا جاده چشین - براورد ۳.۹۹۴.۰۳۲.۴۸۰ ریال - مدت ۶ ماه - تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - حداقل پایه ۵ حقوقی ابنیه و پایه یک حقیقی ابنیه ------ جدولگذاری بتنی بلوار ۹ دی از میدان رسالت تا ابتدای جاده فقیره - براورد ۴.۴۴۱.۲۳۲.۸۴۲ ریال - مدت ۶ ماه - تضمین ۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال - حداقل پایه ۵ حقوقی ابنیه و پایه یک حقیقی ابنیه ----- جدولگذاری بتنی لوار عمار - براورد ۱.۹۲۹.۳۵۹.۲۴۹ ریال - مدت ۴ ماه - تضمین ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال - حداقل پایه ۵ حقوقی ابنیه و حداقل پایه ۳ حقیقی ابنیه ------ احداث بوستان پردیس - براورد ۴.۶۴۸.۴۳۱.۵۰۰ ریال - مدت ۱۰ ماه - تضمین ۲۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال - حداقل پایه ۵ حقوقی ابنیه و پایه یک حقیقی ابنیه ----- نوکنی - بازسازی - لایروبی و احداث مخزن قنات خیابان های آزادی و کوچه های دانش - براورد ۴.۹۳۶.۰۲۸.۶۲۴ ریال - مدت ۶ ماه - تضمین ۲۴۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال - حداقل پایه ۵ حقوقی آب همراه با ابنیه
شرایط : با توجه به اینکه در برآورد پروژه نوکنی - بازسازی - لایروبی و احداث مخزن قنات خیابان آزادی و کوچه های دانش از دو فهرست بهای پایه ساخت و ترمیم قنات و ابنیه استفاده شده است لذا شرکت کننده بایستی حداقل پایه ۵ حقوقی آب و ابنیه را تواما داشته باشد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز نقدی به حساب IR۱۵۰۶۰۰۷۴۰۵۰۱۱۰۳۳۳۱۳۳۳۰۰۲ شهرداری منطقه ۲ همدان نزد بانک قرض احسنه مهر ایران
تاریخ دریافت اسناد : بمدت ۱۰ روز از ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
تاریخ ارسال مدارک : از نشر بمدت ۱۰ روز تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷
آدرس خرید اسناد : همدان خیابان تختی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری منطقه ۲
۰۸۱۳۲۵۱۳۸۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل www.hamedan.ir وب سایت
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی: جدولگذاری بتنی بلوار رنجبران - شهرداری همدان - منطقه 2مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی: جدولگذاری بتنی بلوار رنجبران - شهرداری همدان - منطقه 2
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن