مناقصه 5152-06/33-97 : تامین 200 بشکه کلسیم بروماید مورد شرکت ملی حفاری ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۹۹۱۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ۵۱۵۲-۰۶/۳۳-۹۷ : تامین ۲۰۰ بشکه کلسیم بروماید مورد نیاز سیال تکمیلی جهت میدان نفتی آزادگان جنوبی با برآورد ۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا ۵۱.۳۰۸ یورو --- ۵۱۵۳-۰۶/۳۳-۹۷ : تامین ۲۰۰ بشکه کلسیم بروماید مورد نیاز سیال تکمیلی جهت میدان نفتی آزادگان جنوبی با برآورد ۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا ۵۱.۳۰۸ یورو --- ۵۱۵۴-۰۶/۳۳-۹۷ : تامین ۳۰۰۰ بشکه کلسیم بروماید مورد نیاز سیال حفاری جهت پروژه ۱۳ حلقه چاه گازی کیش با برآورد ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۴.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا ۶۶.۱۰۸یورو ---
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۹۹۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۴۰۲۴۹۱ بانک مرکزی / سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه های صادره از موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز یا اصل واریزی وجه نقد به حساب شماره ۴۰۰۱۱۱۴۰۰۶۳۷۶۶۳۶ بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ لغایت پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز بلوار پاسداران بالاتر از میدان فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت A اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز فلکه فرودگاه شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت B اتاق ۱۰۷ دبیرخانه کمیسیون مناقصات
- تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.NIDC.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 5152-06/33-97 : تامین  200 بشکه کلسیم بروماید مورد شرکت ملی حفاری ایرانمناقصه 5152-06/33-97 : تامین  200 بشکه کلسیم بروماید مورد شرکت ملی حفاری ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن