مناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی کامل بدون فیوز به تعداد 5000 توزیع نیروی برق استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان مرکزی

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۵۳۸۰۰۰۰۰۰۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۹۸۴۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی کامل بدون فیوز به تعداد ۵۰۰۰ دستگاه با برآورد ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حسای سیبای ۰۱۰۵۳۱۴۲۱۷۰۰۶ بانک ملی از طریق سامانه ستاد / سپرده شركت در مناقصه ۳۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری شماره ۱۴۰۰۵۱۰۳۶۵۱ بانک مسکن شعبه مرکزی و یا ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز کاری پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - اراک، خیابان امام موسی صدر، امور پشتیبانی
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دو مرحله ای
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی کامل بدون فیوز به تعداد 5000 توزیع نیروی برق استان مرکزیمناقصه کنتور تکفاز الکترونیکی کامل بدون فیوز به تعداد 5000 توزیع نیروی برق استان مرکزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن