مناقصه - پخش و لکه گیری آسفالت معابر پیشاهنگی و شهرداری کمال شهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کمال شهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۹۶۱۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه - پخش و لکه گیری آسفالت معابر پیشاهنگی و شمال شهر - برآورد ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - سپرده ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۶ ماه - حداقل رتبه ۵ راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی --- - جدول گذاری معابر پیشاهنگی و شمال شهر - برآورد ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - سپرده ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۶ ماه - حداقل رتبه ۵ راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی --- - پیاده روسازی معابر سطح شهر - برآورد ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - سپرده ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۶ ماه - حدال رتبه ۵ ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
شرایط : معرفینامه ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال جهت هر پروژه به صورت جداگانه / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی ترجیحا از یکی از بانک های استان البرز یا تهران یا واریز فیش نقدی به حساب بانک ملی یا چک تضمین شده بانکی در وجه حساب نزد بانک ملی بنام این سازمان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از نوبت دوم از ساعت ۹ الی ۱۴ - از ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ تا ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
آدرس خرید اسناد : کرج - کمال شهر - بلوار شهرداری - شهرداری کمال شهر واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری کمال شهر
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان البرز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه - پخش و لکه گیری آسفالت معابر پیشاهنگی و شهرداری کمال شهرمناقصه - پخش و لکه گیری آسفالت معابر پیشاهنگی و شهرداری کمال شهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن