سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی آبادان

شماره آگهی ۸۹۶۸/۱۵/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۹۹۱۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی پروژه تعمیرات اساسی منجر به PM تاسیسات برقی و اعلام حریق بنادر چوئبده و اروند کنار
شرایط : معرفی نامه کتبی و اصل فیش واریز وجه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷۶۴۵۲۲۰۹۰۰۶ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : آبادان خیابان امام خیابان بندر مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۳۲۴۴۰۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://IETS.MPORG.IR وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی پروژه تعمیرات اساسی منجر به PM تاسیسات بنادر و دریانوردی آبادانمناقصه ارزیابی کیفی پروژه تعمیرات اساسی منجر به PM تاسیسات بنادر و دریانوردی آبادان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن