مناقصه تامین نیروی خدمات حجمی مربوط به پشتیبانی و نگهداری پزشکی قانونی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پزشکی قانونی استان فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۰۹۶۲۷|۸۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروی خدمات حجمی مربوط به پشتیبانی و نگهداری سیستم سخت افزاری و امور تایپ سیستمی (امرو حجمی IT) واحدهای اداره کل پزشکی قانونی استان فارس
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز به حساب سیبا ملی ۲۱۷۱۲۴۳۰۰۲۰۰۳
تاریخ دریافت اسناد : از چاپ اول آگهی تا ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : از چاپ اول آگهی تا ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - امور مالی پزشکی قانونی در انتهای خیابان ایمان جنوبی، کیلومتر یک کمربندی معالی آباد
۰۷۱۳۶۳۲۴۱۰۰ داخلی ۱۳۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین نیروی خدمات حجمی مربوط به پشتیبانی و نگهداری پزشکی قانونی استان فارسمناقصه تامین نیروی خدمات حجمی مربوط به پشتیبانی و نگهداری پزشکی قانونی استان فارس
مناقصه تامین نیروی خدمات حجمی مربوط به پشتیبانی و نگهداری پزشکی قانونی استان فارسمناقصه تامین نیروی خدمات حجمی مربوط به پشتیبانی و نگهداری پزشکی قانونی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن