سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۱۲۹۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : اجرای زمین چمن مصنوعی در شهرستانهای استان تهران با برآورد ۶۸,۴۰۴,۲۱۱,۷۶۰
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۱۰
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم- www.setadiran.ir
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای زمین چمن مصنوعی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )