سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری الیگودرز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۵۹۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای آسفالت معابر و ترانشه های معابر سطح شهر (به صورت مقطوع) با برآورد اولیه ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین: ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ خرید اسناد ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال رتبه مورد نیاز ۴ راه و باند ------- اجرای آسفالت معابر و ترانشه های سطح شهر (به صورت مقطوع) با برآورد ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین: ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ خرید اسناد ۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال رتبه مورد نیاز ۵ راه و باند
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ خرید اسناد به حساب شماره ۱۵۷۹۰۰۹۶/۰۱ شهرداری نزد بانک ملت / سپرده شركت در مناقصه مبالغ تضمین به صورت واریز به حساب سپرده شهرداری به شماره حساب ۰۱۰۶۷۲۱۶۸۲۰۰۸ نزد بانک ملی یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت۵ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۲ روز کاری از تاریخ پایان مدت فراخوان نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : الیگودرز شهردرای الیگودرز امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : لرستان - الیگودرز - شهرداری الیگودرز - دفتر بازرسی شهرداری
۰۶۶۴۳۳۲۵۶۹۲ داخلی ۲۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.aligoudarzcity.ir وب سایت
توضیحات : تجدید
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای آسفالت معابر و ترانشه های معابر سطح شهر شهرداری الیگودرزمناقصه اجرای آسفالت معابر و ترانشه های معابر سطح شهر شهرداری الیگودرز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن