سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فرودگاه زنجان

شماره آگهی ۱-۲-۹۷-۳۴۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۵۹۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام خدمات نظافت (ترمینالها - سایت رادار - کلیه اماکن فرودگاه) و خدمات فضای سبز (کاشت و نگهداری فضای سبز و...) و تاسیسات (نگهداری تاسیسات فنی و...) به اشخاص حقوقی واجد شرایط
شرایط : فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال و معرفی نامه رسمی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری ۱۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۶۸۴۰۴۰۰۶۳۳۸ IR بانک مرزی جمهوری اسلامی ایرا / سپرده شركت در مناقصه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : فرودگاه زنجان
۰۲۴۳۳۳۶۰۴۰۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : آفرینش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام خدمات نظافت (ترمینالها - سایت رادار - فرودگاه زنجانمناقصه واگذاری انجام خدمات نظافت (ترمینالها - سایت رادار - فرودگاه زنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن