سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری آمل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۵۳۶۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه برداشت آسفالت با استفاده از آسفالت تراش و اجرای آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر آمل با برآورد ۱۴,۹۰۲,۰۲۶,۰۰۰
شرایط : دارا بودن حداقل رتبه ۵ برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در رسته راه و باند الزامی است
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ريال بصورت ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد بحساب سیبا ۰۲۲۰۶۶۸۹۸۲۰۰ بنام شهرداری آمل
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۴روز
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : محل امور قراردادهای شهرداری آمل
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۴۴۲۲۹۰۰۷ تلفن ۰۱۱۴۴۲۵۹۴۹۷ فکس
- ایمیل http://www.amol.ir وب سایت
توضیحات : نوبت سوم
منابع : اقتصاد پویا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پروژه برداشت آسفالت با استفاده از آسفالت تراش و شهرداری آملمناقصه پروژه برداشت آسفالت با استفاده از آسفالت تراش و شهرداری آمل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن