سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای باختر

شماره آگهی ۱/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۵۳۶۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع، تجهیزات سیستم مخابراتی در توزیع شرکت برق منطقه باختر - مدت انجام کار ۱۲ ماه شمسی با برآورد ۲۱,۵۲۰,۷۲۹,۲۰۴
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵.۶۷۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت یکی از تضامین قابل قبول مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۱۰/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : اراک، میدان امام خمینی، جاده کمربندی شمالی، روبروی فرماندهی انتظامی استان مرکزی، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای باختر - سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸-۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات پستها برق منطقه ای باخترمناقصه واگذاری سرویس، تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات پستها برق منطقه ای باختر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن