سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۵۳۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام کارهای خدماتی و پشتیبانی
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز بعد از انتشار نوبت دوم آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : www.setadiran.ir
آدرس ارسال مدارک : www.setadiran.ir
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام کارهای خدماتی و پشتیبانی  مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیمناقصه واگذاری انجام کارهای خدماتی و پشتیبانی  مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن