سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

شماره آگهی ۷/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۵۳۹۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه برداشت و ورود اطلاعات شبکه شهرستان قروه و دهگلان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه مورد قبول مطابق آیین نامه تضمین معاملات شرکت های توزیع
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ الی ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات الف و ب ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ و پاکات ج ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در سنندج، بلوار جانبازان سایت اداری
۰۸۷۳۳۲۸۳۶۰۱-۹ داخلی ۲۰۵۴ و ۲۰۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kurdelectric.com وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه برداشت و ورود اطلاعات شبکه شهرستان قروه و دهگلان توزیع نیروی برق استان کردستانمناقصه برداشت و ورود اطلاعات شبکه شهرستان قروه و دهگلان توزیع نیروی برق استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن