سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۵۳۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خریداری ۱۰ درصد + ۲۰.۰۰۰ تن برنج سوپر باسماتی پاکستان بر مبنای CER
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یا ۲۲۴.۰۷۵ یورو فیش واریزیو ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ تا ساعت ۱۳:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰
آدرس خرید اسناد : تهران خیابان دکتر فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک ۲۲۵ ساختمان شماره ۲ طبقه چهارم
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه واقع در طبقه هفتم ساختمان
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.GTC_PORTAL.COM وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خریداری 10 درصد + 20.000 تن برنج سوپر باسماتی مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزیمناقصه خریداری 10 درصد + 20.000 تن برنج سوپر باسماتی مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن