سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام اداره ثبت احوال استان قم

شماره آگهی ۱۱۹۷۱۵۱۵۰۰۰۰۱۴
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۵۱۱۹۷۱۵۱۵۰۰۰۰۱۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : استعلام نرم فازار کنترل تردد و حضور و غیاب تحت وب
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۲-۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
آدرس خرید اسناد : قم بلوار عماریاسر - مجتمع ادارت -
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵-۳۷۷۸۰۰۸۷ تلفن ۰۲۵-۳۷۷۸۰۱۰۶ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام نرم فازار کنترل تردد و حضور و غیاب تحت اداره ثبت احوال استان قماستعلام نرم فازار کنترل تردد و حضور و غیاب تحت اداره ثبت احوال استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن