سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری رشت

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۵۴۸۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام خدمات ساختمان ها و ابنیه شهرداری رشت (ساختمان میدان شهرداری عرصه ۲۱۸۴ و اعیان ۲۸۶۰ مترمربع - شهرداری مرکز عرصه ۷۶۲۰ و اعیان ۲۰۰۰ مترمربع - ساختمان در حال احداث شهرداری در میدان گیل ۵۵۰۰۰ مترمربع و اعیان ۳۰۰۰ مترمربع - شهرداری منطقه ۵ عرصه ۹۷۳ و اعیان ۵۰۰ مرترمربع - ساخمان شورا عرصه ۱۹۰۰ و اعیان ۴۵۰ مترمربع - ساختمان ماده ۱۶ عرصه ۹۵۰ و اعیان ۵۶۰ مترمربع - ساختمان پسماند اعیان ۱۱۷۸ و عرصه ۱۰۰۰ مترمربع)
شرایط : تاییدیه از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی - معرفی نامه و فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۸۵۸۱۷۳۰۰۱ بانک ملی شعبه شهرداری رشت / سپرده شركت در مناقصه ۷۲۳.۶۹۱.۸۶۲ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب شماره ۰۱۰۴۸۵۸۲۶۸۰۰۰ بانک ملی شعبه شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ الی ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ راس ساعت ۱۴/۳۰ عصر
آدرس خرید اسناد : اداره حقوقی در خیابان سعدی کوچه شهید فرقان بین، ساختمان مرکزی شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : ابرار اقتصادی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام خدمات ساختمان ها و ابنیه شهرداری رشت شهرداری رشتمناقصه واگذاری انجام خدمات ساختمان ها و ابنیه شهرداری رشت شهرداری رشت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن