سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

شماره آگهی ۳۳۱/۲۳۸/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۵۲۱۵۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه آبرسانی به مجتمع موران (خطوط فرعی زون مرکزی و خط اصلی هاچاکند تا پرچین) در شهرستان گرمی بمدت ۱۲ ماه با برآورد ۷۶,۱۸۰,۸۷۳,۰۶۶
شرایط : متقاضیان صلاحیت دار در رشته آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۸۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۹ صبح ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت
آدرس ارسال مدارک : اردبیل شهرک اداری بعثت - شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل - دبیرخانه حراست
۰۴۵۳۳۷۴۶۰۱۳-۱۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دو مرحله ای - www.setadiran.ir
منابع : تفاهم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه آبرسانی به مجتمع موران (خطوط فرعی زون مرکزی و آب و فاضلاب روستایی استان اردبیلمناقصه آبرسانی به مجتمع موران (خطوط فرعی زون مرکزی و آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن