سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۵۱۲۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۳۷/۹۷ : تامین مصالح و تجهیزات ، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه ، حمل ، نصب و خدمات پشتیبانی مربوطه به پروژه توسعه شبکه برق روستائی شهرستان مسجد سلیمان با برآورد ۲.۰۷۸.۹۴۴.۲۲۷ ریال و تضمین ۱۰۳.۹۴۷.۲۱۱ ریال --- ۳۸/۹۷ : تامین مصالح و تجهیزات ، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه ، حمل ، نصب و خدمات پشتیبانی مربوطه به پروژه توسعه شبکه برق روستائی شهرستان مسجد سلیمان با برآورد ۸.۵۰۹.۳۶۴.۲۸۴ ریال و تضمین ۴۲۵.۴۶۸.۲۱۴ ریال --- ۳۹/۹۷ : تامین مصالح و تجهیزات ، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه ، حمل ، نصب و خدمات پشتیبانی مربوطه به پروژه توسعه شبکه برق روستائی شهرستان آغاجاری با برآورد ۷.۰۸۹.۸۱۷.۹۲۳ ریال و تضمین ۳۵۴.۴۹۰.۸۹۶ ریال --- ۴۰/۹۷ : تامین مصالح و تجهیزات ، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه ، حمل ، نصب و خدمات پشتیبانی مربوطه به پروژه توسعه شبکه برق روستائی شهرستان خرمشهر با برآورد ۱۰.۲۶۵.۶۸۲.۱۱۱ ریال و تضمین ۵۱۳.۲۸۴.۱۰۵ ریال --- ۴۱/۹۷ : تامین مصالح و تجهیزات ، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه ، حمل ، نصب و خدمات پشتیبانی مربوطه به پروژه توسعه شبکه برق روستائی شهرستان آبادان فاز ۱ با برآورد ۸.۷۲۵.۴۹۲.۴۰۳ ریال و تضمین ۴۳۶.۲۷۴.۶۲۰ ریال --- ۴۲/۹۷ : تامین مصالح و تجهیزات ، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه ، حمل ، نصب و خدمات پشتیبانی مربوطه به پروژه توسعه شبکه برق روستائی شهرستان آبادان فاز ۲ با برآورد ۸.۷۲۴.۵۷۳.۱۰۹ ریال و تضمین ۴۳۶.۲۲۸.۶۵۵ ریال --- ۴۳/۹۷ : تامین مصالح و تجهیزات ، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه ، حمل ، نصب و خدمات پشتیبانی مربوطه به پروژه توسعه شبکه برق روستائی شهرستان هویزه با برآورد ۲.۸۳۰.۴۲۰.۰۳۰ ریال و تضمین ۱۴۱.۵۲۱.۰۰۰ ریال --- ۴۴/۹۷ : تامین مصالح و تجهیزات ، کالا و خدمات مرتبط مشتمل بر تولید یا عرضه ، حمل ، نصب و خدمات پشتیبانی مربوطه به پروژه توسعه شبکه برق روستائی شهرستان امیدیه و جایزان با برآورد ۸.۸۶۹.۸۷۶.۹۵۶ ریال و تضمین ۴۴۳.۴۹۳.۸۴۷ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ريال واریز به حساب شماره ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ بانک صادرات / سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب بانکی شرکت یا چک بانکی تضمینی یا مضانت نامه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق ۲۰۲ امور بازرگانی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی رکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق ۱۰۷
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۳۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kepdc.co.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 37/97 : تامین مصالح و تجهیزات ، کالا و توزیع نیروی برق خوزستانمناقصه 37/97 : تامین مصالح و تجهیزات ، کالا و توزیع نیروی برق خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن