سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۳۰۱۰۰۰۰۱۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۵۵۲۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات لوله گذاری و احداث و تجهیز موتورخانه ۲ حلقه چاه جدید مجتمع تیاب و تهیه و تحویل لوله جهت روستای هنگر شهرستان میناب با برآورد ۲۰,۰۵۷,۸۷۶,۵۱۳
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی - دارابودن حداقل رتبه ۵ در رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر ۲۱۹۵۲۱۵۴۹۱۰۰۵ بانک صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس / سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۰۲.۸۹۳.۸۲۶ ریال - ارائه ضمانتنامه های مقرر در آیین نامه تضمین معاملات دولتی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
آدرس خرید اسناد : از طریق سایت --- بندرعباس - بلوار امام حسین (ع) جنب اداره استاندارد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان
آدرس ارسال مدارک : از طریق سایت --- بندرعباس - بلوار امام حسین (ع) جنب اداره استاندارد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - www.setadiran.ir - ارزیابی فنی بازرگانی ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - پیشنهادات مالی ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۸
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات لوله گذاری و احداث و تجهیز موتورخانه 2 آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگانمناقصه عملیات لوله گذاری و احداث و تجهیز موتورخانه 2 آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن