سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره آگهی ۱۰/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۵۴۵۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خریداری تلمبه های پساب فشار قوی: pumpassy- center fugal- suction pump - discharg pump- rated capacity
شرایط : گواهنامه های مرتبط و متناسب با موضوع
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز پس از انشتار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : استان خوزستان شهرستان امیدیه بلوار نفت شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری اداره تدارکات و امور کالا
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۶۲۰۸۹۷ تلفن ۰۶۱۵۲۶۲۰۸۹۷-۰۶۱۵۲۶۲۲۶۸۳ فکس
- ایمیل http:// agogpc.nisoc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دو مرحله ای
منابع : هدف و اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خریداری تلمبه های پساب فشار قوی: pumpassy- center fugal- بهره برداری نفت و گاز آغاجاریمناقصه خریداری تلمبه های پساب فشار قوی: pumpassy- center fugal- بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن