سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian oil company

شماره آگهی OF/۰۹۸/۹۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۶۳۵۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه sand control service of IOOC Gas and Oil Welle Gulf waters and oman sea
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۲۳۹۴۲۵۱۱-۲۲۶۶۴۲۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - به عکس آگهی مراجعه شود - نوبت دوم
منابع : Financial tribune
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه sand control service of IOOC Gas and Oil Welle national iranian oil companyمناقصه sand control service of IOOC Gas and Oil Welle national iranian oil company
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن