سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۶۳۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی (نگهبان، خدماتی و راننده) اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در سطح استان با برآورد ۴,۵۷۳,۷۷۹,۵۴۶
شرایط : رتبه ۷ و بالاتر در رشته خدمات پشتیبانی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۲۸.۶۸۹.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب شماره ۲۱۷۶۳۱۴۷۵۲۰۰۷ بانک ملی شعبه گرگان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ تا پایان وقت اداری
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۷۱۳۲۲۴۴۳۷۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی (نگهبان، خدماتی راه و شهرسازی استان گلستانمناقصه قرارداد واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی (نگهبان، خدماتی راه و شهرسازی استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن