سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۶۱۳۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری فعال و ارائه خدمات تشریفات خود به بخش غیردولتی در قالب قراردادهای حجمی بمدت ۱۲ ماه با برآورد ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۷۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز وجه نقد به حساب ۲۱۷۱۹۱۲۶۳۱۰۰۸ بانک ملی شعبه مرکزی زاهدان و ارائه اصل فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی که برای مدت ۳ ماه از تاریخ فروش اسناد تا آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد معتبر و تا مدت سه ماه دیگر نیز قال تمدید باشد
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : از ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۵۴۳۳۲۱۵۶۲۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری فعال تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستانمناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری فعال تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن