سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری سنقر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۶۳۰۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه ساماندهی ورودی شهر از سمت همدان (آسفالت) با برآورد ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نوبت سوم) --- ساماندهی ورودی شهر از سمت همدان (آسفالت) با برآورد ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۰۰.۰۰.۰۰۰ ریال (نوبت اول) --- آسفالت معابر سطح شهر با برآورد ۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نوبت اول)
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب شهرداری سنقر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ تا آخر وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰/۳۰
آدرس خرید اسناد : شهرستان سنقر، خیابان سلماس فارسی، شهرداری سنقر، امور پیمان و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : شهرستان سنقر، خیابان سلماس فارسی، شهرداری سنقر، امور پیمان و قراردادها
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ساماندهی ورودی شهر از سمت همدان (آسفالت) با برآورد شهرداری سنقرمناقصه ساماندهی ورودی شهر از سمت همدان (آسفالت) با برآورد شهرداری سنقر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن