سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 5 تهران

شماره آگهی ۲۱-۱۵/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۶۴۲۵۰۰|۲۳۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه : ۹۷۳۲۳۰۰ : احیا و بازسازی قنوات با برآورد ۵.۴۳۲.۳۱۶.۹۹۹ ریال و سپرده ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (رتبه ۵ آب یا ابنیه یا قنات و یک نمونه قرارداد مشابه با شهرداری تهران) --- ۹۷۳۲۵۰۰ : لایروبی و پاکسازی کانالهای روبسته و حوضچه های رسوبگیر با برآورد ۸.۹۶۷.۴۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (حداقل رتبه ۵ آب و یک نمونه قرارداد مشابه با شهرداری تهران) --- ۹۷۳۲۶۰۰ : لایروبی و پاکسازی کانالهای روباز سطح منطقه با برآورد ۳.۰۴۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (حداقل رتبه ۵ آب و یک نمونه قرارداد مشابه با شهرداری تهران) --- ۹۷۵۰۱ : رنگ آمیزی جداول و المانها با برآورد ۳.۶۶۸.۲۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه رتبه بندی معتبر و مرتبط با کار و دارای ظرفیت کار و صلاحیت فنی انجام عملیات از اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری حوزه معاونت خدمات شهری یا سازمان زیباسازی شهرداری تهران) --- ۹۷۵۰۲ : تهیه و نصب آذین بندی و پرچم سطح منطقه با برآورد ۴.۰۳۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (گواهینامه توان فنی در رشته آذین بندی صادره از اداره کل هماهنگی و برنامه ریزی و کنترل عملکرد حوزه خدمات شهری شهرداری تهران و یا سازمان زیباسازی شهر تهران) --- ۹۷۳۶۴۲۱ : خرید پایه چراغ ۴ متری پارکی در سطح منطقه با برآورد ۳.۴۹۴.۲۷۴.۰۴۰ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (اساسنامه مرتبط با موضوع قرارداد و سابقه کار در این زمینه) --- ۹۷۳۶۸۱۱ : خرید گل و گیاه با برآورد ۴.۳۷۲.۹۷۱.۰۰۰ ریال و سپرده ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (رتبه معتبر از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور در پایه کشاورزی مرتبط با موضوع و اساسنامه مرتبط با موضوع قرارداد و سابقه کار در این زمینه)
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصلاحیه : ردیف ۷ آگهی شرایط متقاضی به شرح شرکت های حقوقی که دارای اساسنامه مرتبط با موضوع قرارداد و سابقه کار در این زمینه را داشته باشند
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه : 9732300 : احیا و بازسازی قنوات با شهرداری منطقه 5 تهرانمناقصه اصلاحیه : 9732300 : احیا و بازسازی قنوات با شهرداری منطقه 5 تهران
مناقصه اصلاحیه : 9732300 : احیا و بازسازی قنوات با شهرداری منطقه 5 تهرانمناقصه اصلاحیه : 9732300 : احیا و بازسازی قنوات با شهرداری منطقه 5 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن