سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری قم

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۶۲۵۲۰۰|۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه : واگذاری بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری در قبال شهروندان - مدت ۱۲ ماه شمسی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ تا ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.qom.ir وب سایت
توضیحات : اصلاحیه و تمدید
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه : واگذاری بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری در شهرداری قممناقصه اصلاحیه : واگذاری بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری در شهرداری قم
مناقصه اصلاحیه : واگذاری بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری در شهرداری قممناقصه اصلاحیه : واگذاری بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری در شهرداری قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن