سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۷۲۸۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : خرید فرش چمن مصنوعی --- تکمیل سالن ورزشی
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
توضیحات : www.setadiran.ir - یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 200970147000001: خرید فرش چمن مصنوعی زمین شماره 2 مجموعه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )