سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۸۹۶۲۴۲۸۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید لوازم ورزشی مورد نیاز مدارس استان زنجان با برآورد ۴
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
توضیحات : میزان سپرده شركت در مناقصه ده درصد کل مبلغ پیشنهادی که بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان خواهد بود مناقصه گران الزاما پاکت های الف ، ب و ج را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد بارگذاری و ارسال نموده و اصل پاکت های الف ، ب و ج به صورت فیزیکی به اداره دبیرخانه اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان تحویل و رسید دریافت نمایند.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه خرید لوازم ورزشی مورد نیاز مدارس استان زنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )