مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری فعال تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۸۱۹۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری فعال و ارائه خدمات تشریفات خود به بخش غیردولتی در قالب قراردادهای حجمی بمدت ۱۲ ماه با برآورد ۳,۳۶۷,۳۱۱,۹۶۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۶۸.۳۶۵.۵۹۸ ریال واریز وجه نقد به حساب ۲۱۷۰۴۵۲۶۱۳۰۰۴ بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ الی ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ الی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۵۴۳۳۲۲۰۸۰۱-۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری فعال تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستانمناقصه اجرای امور خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری فعال تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن