مناقصه عملیات جدولگذاری و موزائیک فرش و نصب دال بتنی شهرداری شاهرود
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری شاهرود

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۸۳۰۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
برگزاری : استان سمنان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات جدولگذاری و موزائیک فرش و نصب دال بتنی در نقاط مختلف سطح شهر (ناحیه مرکزی)
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۳۳۲۲۲۴۰۶۱ داخلی ۱۳۴ تلفن - فکس
- ایمیل www.shahrood.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات جدولگذاری و موزائیک فرش و نصب دال بتنی شهرداری شاهرودمناقصه عملیات جدولگذاری و موزائیک فرش و نصب دال بتنی شهرداری شاهرود
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن