مناقصه ارزیابی کیفی 5/97 : تعریض و بهسازی محور بهبهان راه و شهرسازی استان خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۲۱۸۴۰۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی ۵/۹۷ : تعریض و بهسازی محور بهبهان - زیدون (کیلومتر ۰ تا ۲۵ و ۳۵ تا ۴۰ با برآورد ۱۰۹.۳۵۱.۸۹۵.۴۳۹ و تضمین ۲.۱۸۷.۱۰۰.۰۰۰ --- ۶/۹۷ : احداث باند دوم محور رامهرمز - بهبهان با برآورد ۱۴۹.۹۹۷.۱۲۱.۴۷۷ ریال و تضمین ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ لغایت ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : امانیه - خیابان شهید مدرس - اداره کل راه و شهرسازی خوزستان - اداره توسعه منابع انسانی
۰۶۱۳۳۳۳۴۰۵۱-۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی 5/97 : تعریض و بهسازی محور بهبهان راه و شهرسازی استان خوزستانمناقصه ارزیابی کیفی 5/97 : تعریض و بهسازی محور بهبهان راه و شهرسازی استان خوزستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن